Optimaliseren financieringsbronnen

In 2018 zal de in 2017 opgerichte taskforce “Financieringsmodellen” aanbevelingen opleveren om natuur en economie aan elkaar te verbinden. De taskforce inventariseert en bereidt kansrijke financieringsmogelijkheden voor en streeft naar minimaal vier pilots (met name in het gebied van de Heuvelrug en de Groene Contour), zodat externen gericht kunnen participeren in economisch haalbare natuurprojecten.